dilluns, 24 de gener del 2022

El COMCA participa en el seminari "Els museus i les seves comunitats", del màster de Patrimoni cultural i natural de la Universitat de Girona.

 El dia 11 de gener de 2022, el COMCA va participar  en el seminari "Els museus i les seves comunitats" de l'assignatura de Museus i museologia del màster de Patrimoni cultural i natural de la Universitat de Girona.

Els tres ponents convidats foren:

Jordi Abella, director de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu que presentà: El patrimoni com a recurs de desenvolupament local. L’experiència de l’ecomuseu de les Valls d’Àneu. 

Pep Fornés, director jubilat del Museu Etnològic i de les Cultures del Món, que presentà: La memòria incòmoda al museu.

Laura Bosch, ex-directora del Museu Municipal de Cabrils i presidenta-fundadora del Museu Comunitari de Cabrils que presentà: El Museu Comunitari de Cabrils: una experiència nascuda al marge de l’administració.

Les diferents experiències, amb exemples ben concrets del nostre entorn i ben diferents els uns dels altres ha de permetre als/les alumnes reflexionar sobre què és un museu i quina ha de ser la seva relació amb el seu context social. Més enllà de tractar els usuaris com números per presentar a final d'any, hi ha museus que entenen que la participació de la comunitat en la gestió del museu no és només una retòrica per presentar en congressos, sinó un mandat implícit en la seva missió. És ben cert que no hi ha dos museus iguals i sovint parlem d'una manera tan genèrica que ens perdem en l'abstracció.

Esperem que entre tots haguem assolit l'objectiu que se'ns demanava i alhora  permeti a cadascun i cadascuna dels alumnes treure'n les seves pròpies conclusions.


divendres, 7 de gener del 2022

El COMCA a "Cuadiernu, Revista internacional de patrimonio, museología social, memoria y territorio".En el nostre apartat d'articles i monografies, ja podeu consultar l'article del dr. Jordi Montlló, que ha aparegut fa uns dies  en el número 9 de la revista especialitzada que edita, La Ponte-Ecomuséu: Cuadiernu, Revista internacional de patrimonio, museología social, memoria y territorio. L'article es titula: Una experiencia piloto en el ámbito museológico de Cataluña: el Museo Comunitario de Cabrils (Barcelona) / (A Experience in the Field of Social Museology in Catalonia: the Cabrils Community Museum (Barcelona). En l'article, l'autor dona a conèixer la creació del COMCA com a iniciativa patrimonial i museal, que té com a base fundacional la comunitat i la col·laboració ideològica dels ecomuseus. Un projecte sorgit des de la base, des de la societat civil per cobrir el buit produït a causa de la deixadesa de les funcions pròpies del consistori. Una iniciativa que acaba de fer tot just un any de existència, en un context de pandèmia, però també de confrontació amb l'administració local. S'hi expliquen els fonaments conceptuals de la iniciativa, la missió i els objectius. També s'hi exposen els antecedents previs existents que serveixen per a veure el recorregut i l'evolució en la gestió del patrimoni a Cabrils (El Maresme) i una contextualització des del punt de vista geogràfic. En el següent apartat s'analitza el moment de la creació del Museu Comunitari de Cabrils, es contextualitza amb l'explicació anterior i amb el moment de pandèmia, i com influeix en el seu esdevenir més immediat. Finalment s'exposen els primers projectes del museu COMCA i es tanca amb un apartat a modus de conclusions obertes.

Abstract:

This paper aims to make public the recent creation of an heritage and museum initiative where the local community is the protagonist. This iniciative arose after the local power has beheaded a local museum project which was running for many years, leaving the cultural heritage defenseless. The difficulties of this project, derived of the oposition of the town council to the iniciative in a pandemic context, are explained.