dilluns, 6 de juny del 2022

Arqueologia i història d'un enigma irressolt: les grutes subterrànies dels masos i cases de la regió de Barcelona.

 Divendres, 17 de juny, Pere Benito, Laura Bosch i Joaquim Graupera, impartiran la darrera sessió del curs dedicada a les grutes, jornada coordinada pel Dr. Pere Benito que porta per títol: Arqueologia i història d'un enigma irressolt: les grutes subterrànies dels masos i cases de la regió de Barcelona.

Anualment, el Centre d'Estudis Sanjustencs de Sant Just Desvern (El Barcelonès) realitza cursos per donar a conèixer el seu patrimoni i la interacció de l'home en el paisatge. Per aquesta edició 2022 sota el lema, "Picant pedra. Mines d'aigua, barraques de vinya i grutes sota terra", es vol donar a conèixer un patrimoni no sempre accessible, que requereix una tècnica constructiva basada en la destresa i un perfecte coneixement del territori, tant a la superfície com sota terra.
Ens referim a les barraques de vinya, les mines d'aigua i les grutes, temàtica ben estudiada en el cas de Cabrils per la historiadora i arqueòloga Laura Bosch. Les aportacions fetes en aquest camp tan a nivell històric com arqueològic pel medievalista Pere Benito són imprescindibles per abordar-ne el seu estudi en l'actualitat.

Si algú està interessat en assistir-hi, en el cartell teniu el correu electrònic per a fer la inscripció ja que les places són limitades.

Bibliografia i enllaços relacionats:

 ACA, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 889, fol. 3v-4r

 BENITO I MONCLÚS, Pere (2014). 'Grutes' dans un pays sans grottes. Les aménagements souterrains dans la région de Barcelone,du Moyen Âge à nos jours. Vivre sous terre. Sites rupestres et habitats troglodytiques dans l'Europe du Sud', p. 189-210. RennesPresses Universitaires de Rennes. https://www.academia.edu/14003259/_Grutes_dans_un_pays_sans_grottes_Les_am%C3%A9nagements_souterrains_dans_la_r%C3%A9gion_de_Barcelone_du_Moyen_%C3%82ge_%C3%A0_nos_jours

 BOSCH MARTÍNEZ, Laura. «Les grutes de Cabrils. Una nova aportació a l’arqueologia subterrània». Sessió d’Estudis Mataronins, [en línia], 2018, Núm. 34, p. 109-32, 

 BOSCH MARTÍNEZ, Laura. «Grutes de Cabrils. Una nova aportació a l’arqueologia subterrània (II Part)». Sessió d’Estudis Mataronins, [en línia], 2019, Núm. 35, p. 149-64, https://raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/365217

 SUBIÑÀ I COLL, Enric. «Els hipogeus al Maresme. El cas d’Argentona.». Sessió d’Estudis Mataronins, [en línia], 2010, Núm. 26, p. 71-91, https://raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/223870/349331

 SUBIÑÀ I COLL, Enric. «Els hipogeus a Mataró. Estat de la qüestió i darreres descobertes». Sessió d’Estudis Mataronins, [en línia], 2011, Núm. 27, p. 57-58, https://raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/view/250225/358677

 VV.AA. (1963). Signification première et finalités diverses de L’”Opus Fossum”. Dins Revista Chthonia núm. 2. Publication semestrielle du Centre International de Recherches Anhistoriques. Ed. Herder. Barcelone. P. 1-15.