diumenge, 19 de juny del 2022

Presentació del complex de grutes subterrànies del veïnat del Sant Crist de Cabrils a la darrera sessió del XIIIè curs organitzat pel Centre d'Estudis Sanjustencs.

Divendres, 17 de juny, Pere Benito, Laura Bosch i Joaquim Graupera, impartien la darrera sessió del curs organitzat pel Centre d'Estudis Santjustencs de Sant Just Desvern (El Barcelonès). Les dues primeres sessions havien tractat sobre les mines d'aigua i les barraques de vinya. 

El doctor Pere Benito, coordinador de la sessió, "Arqueologia i història d'un enigma irressolt: les grutes subterrànies dels masos i cases de la regió de Barcelona" va convidar a l'arqueològa i historiadora Laura Bosch que ha descobert i estudiat en profunditat un total de 22 grutes subterrànies, totes elles localitzades al municipi de Cabrils, que ja ha donat a conèixer en diferents publicacions. 

L'acte fou presentat per la Presidenta del Centre d'Estudis Santjustencs que donà la benvinguda a tots els assistents, reunits a l'Ateneu. Acte seguit passà la paraula al senyor Daniel Cardona moderador de la sessió. Un cop fetes les presentacions dels tres ponents, donà la paraula al dr. Joaquim Graupera que feu una exposició de les característiques generals de les grutes subterrànies a la regió de Barcelona. Després, Laura Bosch presentà exemples concrets de rutes complexes a partir del seu estudi del veïnat del Sant Crist, posant en relleu la seva fragilitat i la necessitat de preservar-les físicament, incloent-les en els catàlegs municipals. Finalment, el dr. Pere Benito, tractà sobre la geografia, la cronologia i les diferents hipòtesis explicatives de les grutes.

Un programa del cert molt interessant que acabà amb un torn obert de preguntes per part del públic, molt interessat en el tema, ja que actualment el CES ha començat a localitzar i inventariar les grutes del seu territori per posteriorment iniciar-ne el seu estudi.

@Fotografia: Jordi Montlló

@Fotografia: Jordi Montlló@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló


@Fotografia: Jordi Montlló