dijous, 13 d’octubre del 2022

"La Fàbrica Gran: un espai de transformació"

 

Foto superior: ©Jordi Montlló. Disseny inferior: ©Bernat Hernàndez - COMCA

Diumenge passat, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, sota el lema de la sostenibilitat, l'arquitecte Bernat Hernàndez, presentà, a un públic nombrós, el projecte de final de Grau relacionat amb un dels edificis tèxtils icònics del nostre poble: la Fàbrica Gran. L'acte tingué lloc a la sala de la Concòrdia.

Bernat Hernàndez és Grau d'arquitectura obtingut a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona que forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té un Master en Biologia de l'Hàbitat a l'Institut Espanyol de Baubiologia (IEB) amb especialització en disseny d'interiors i en tècniques de mesurar. També té un màster en Gestió de Projectes de Bioconstrucció al centre de formació Okambuva. Aquesta formació ha suposat una gran transformació en la seva manera d'entendre l'arquitectura ja que li li ha permès incorporar coneixements de salut, harmonia dels espais, eficiència energètica, sostenibilitat així com una visió holística que li permet encarar els nous projectes arquitectònics amb una mirada molt diferent de la que podríem anomenar "classicista".

El treball de camp i l'execució del projecte es va dur a terme en el decurs de l'any 2017-2018. Mercès al seu propietari, en Bernat va poder accedir per primera vegada a l'edifici fabril. En observar la bellesa de les columnes de ferro colat, les bigues, l'excepcional encavallada de fusta i el potencial que podia oferir l'edifici per ell mateix, va optar per un plantejament orientat al servei de la comunitat. 

En la proposta, es pot veure l'eliminació d'algun dels edificis construïts a posteriori, com els menjadors per als treballadors, que trenquen l'harmonia de la façana de migdia de l'edifici original. També s'elimina la caseta del transformador de corrent o part del mur perimetral del conjunt, per obrir un espai, no només físicament, sinó també simbòlicament a la comunitat, com espai de confluència per crear i fomentar unes identitats compartides. 

A més de la xerrada, també es es va poder veure una exposició amb la planimetria, alçats i nous volums; una exposició de fotografies antigues fins l'actualitat que han permès a l'autor del projecte documentar els diferents períodes constructius d'ampliació de volums i els nous materials emprats. I finalment una maqueta en 3D.

La documentació, tant la memòria com les làmines es consultable a la pestanya: ARTICLES I MONOGRAFIES del nostre Web-blog. Recordem que es tracta d’un projecte que té una autoria i per tant, si el feu servir per a consulta, citeu la font i l’autor. 

Reportatge fotogràfic: 


A la taula, Bernat Hernàndez i Laura Bosch. ©Foto: Jordi Montlló

©Foto: Jordi Montlló

©Foto: Jordi Montlló

                                                                        ©Foto: Gustau Nacarino

©Foto: Jordi Montlló

©Foto: Jordi Montlló

©Foto: Jordi Montlló

                                                                ©Foto: Jordi Montlló

©Foto: Jordi Montlló

©Foto: Jordi Montlló

                                                                  ©Foto: Gustau Nacarino

©Foto: Jordi Montlló

     ©Foto: Gustau Nacarino

                                                               ©Foto: Jordi Montlló