MISSIÓ


Missió del Museu Comunitari de Cabrils

La missió del Museu Comunitari de Cabrils descriu el que fa, perquè ho fa, i com ho fa:

Crea vincles entre la comunitat i la seva memòria col·lectiva, a través del patrimoni cultural i natural. Genera coneixement sobre aquest patrimoni per tal de preservar-ne els valors històrics, arqueològics, antropològics, artístics i/o naturals.
Promou actuacions envers la protecció, conservació i salvaguarda d’aquest patrimoni i el posa en valor per a gaudi lúdic, estètic i intel·lectual de la societat.
Constitueix un espai de trobada i esdevé punt de recolzament per a altres entitats interessades en el coneixement, la conservació  i la gestió del patrimoni cultural. Vetlla perquè la col·lectivitat interactuï amb el patrimoni creant  dinàmiques culturals participatives.

El Museu Comunitari de Cabrils es defineix com un museu de societat amb una forta vinculació comunitària. En aquest sentit, adopta els principis de patrimoni en lloc de col·lecció, territori en lloc d’edifici i comunitat en lloc de visitants. La única diferència amb el concepte actual de museu és que no hi haurà cap edifici o espai físic que faci les funcions de seu o d’exposició, temporal ni permanent, de cap col·lecció.

El Museu Comunitari de Cabrils és hereu del projecte de l’antic Museu Arxiu Municipal elaborat per Laura Bosch. Si aquest es re emprèn en algun moment no implica la seva desaparició sinó la integració en el projecte marc i institucionalitzat, com a eina col·laborativa, semblant als consells comunitaris dels ecomuseus.